Suche
Suche Menü

Stundenplan & Preise

Stundenplan u Preise

Stundenplan

Preise Online-Klassen:

Yoga 60 min 90 min
Drop-in 12,00 Euro 16,00 Euro
10-er Karte 108,00 Euro 108,00 Euro
Monatskarte 100,00 Euro 100,00 Euro
Hormonyoga 75 min
Drop-in 20,00 Euro
10-er Karte 180,00 Euro
Kurs 100,00 Euro
Workshop 60,00 Euro
Online Vegan Live Cooking 30 min
10,00 Euro